Holy Childhood Sunday mass at Ragala Parish, 29th January 2023.

At Talawakelle Parish

At Katugastota Parish

At Peradeniya Parish