Parishes

Name Parish Church Address Telephone
Rev.Fr. Edward

Rev.Fr. B. X. Douglas

Ampitiya St.Mary’s Church St.Mary’s Church, Ampitiya. 081-2219578
Rev.Fr.Edwin Rodrigo Battalgalla Infant Jesus’ Church Infant Jesus’ Church, Battalgalla. 051-2223598
Rev. Fr.Charles Mariyadhas Bogawanthalawa Holy Rosary Church Holy Rosary Church, Bogawanthalawa. 052-2267557
Rev.Fr. Colvin Fernandopulle Gampola St. Joseph’s Church St. Joseph’s Church, Gampola. 081-2352929
Rev.Fr.John Stephan Raththota Sacred Heart Church Sacred Heart Church-Raththota.  066 – 2255213
Rev.Fr. Milroy Fonseka Gatambe St.Mary’s Church St.Mary’s Church , Gatambe. 081-2203691
Rev.Fr. Newman Peiris                  Very Rev.Fr.Anthony Fernando(In-Charge Pastoral Centre) Hatton Holy Cross Church Holy Cross Church , Hatton. 051-2222362
Rev. Fr. Satkunarajah Hewaheta St. Anne’s Church St. Anne’s Church, Hewaheta.  081 – 2365437
Rev.Fr. Camillus D. Jaansz Kadugannawa St. Xavier’s Church St. Xavier’s Church , Kadugannawa. 081-2571342
Rev .Fr Dencil Perera

Rev.Fr. Tharindu Devshan

Very  Rev.Fr. Bala Rajendram  

Kandy St. Anthony’s Cathedral St. Anthony’s Cathedral , Kandy. 081-2223382 / 081-2236803
Rev.Fr. Surendra Pragash Kadiyenlena St. Joseph Vaz Church St. Joseph Vaz Church 072-8135381
 Very Rev. Fr.Alvin Peter Fernando

Asst. Rev.Fr. Nalinert      

Katugastota Sacred Heart Church Sacred Heart Church, Katugastota. 081-2212796
Rev. Fr.Jesudhasan Tawalantenna St. Mary’s Church St. Mary’s Church, Tawalantenne. 052-2277206
Rev.Fr. Roger Fernando SSS

Rev. Fr Anton Rohitha SSS

Matale St. Thomas’ Church St. Thomas’ Church, Matale. 066-2222779
Rev.Fr.N.Roy Clarence

Rev.Fr prgash

Abroad Emirates (Pastoral Care for Silankan Migrates)

(for studies)

Rev. Fr. John Winston Mattakelle St. Anthony’s Church St. Anthony’s Church, Mattakelle. 052-3519261
Rev. Fr.Roshan Dilrukshan Nanuoya St. Rita’s Church, Blackpool St. Rita’s Church, Blackpool, Nanuoya. 052-3532397
Rev. Fr.Cecil Xavier

Rev.Fr.Thulakshana

Nawalapitiya St. Mary’s Church St. Mary’s Church, Nawalapitiya. 054-2222360
Rev. Fr. Dilan Perera Nikawehera St. Mary’s Church St. Mary’s Church, Nikawehera. 066-228952
Rev. Fr. Sudath Rohana Perera 

Rev.Fr. V Justin OMI

Nuwara Eliya St. Xavier’s Church St. Xavier’s Church, Nuwara Eliya. 052-2222564
Rev.Fr.Vincent Wijesooriya Rotawawa  St. Anthony’s Church  St. Anthony’s Church, Rotawawa.  066-5670244
Rev.Fr. Ivan Jayasundara Padiwatte Our Lady of Fatima Shrine Fatima Shrine, Padiwatte. 081-242041
Rev.Fr. Harshana Miranda  Panwila St. Mary’s Church St. Mary’s Church, Panwila. 081-2472197
Rev. Fr. K.L. Leslie Perera Peradeniya St. Theresa’s Church St. Theresa’s Church, Peradeniya. 081-2389659
Rev. Fr. Leonard Wijeratne Ragala Holy Rosary Church Holy Rosary Church , Ragala. 052-2265206
Rev.Fr.Xavier Croos Acting Parish Priest Dayagama  St. Anthony’s church St. Anthony’s Church Diagama.
Rev. Fr. A. Mathew    Rev. Fr.Ranga Chalitha Talawakelle St. Patrick’s Church St. Patrick’s Church, Talawakelle. 052-2258247
Rev.Fr .Lenard Clergy House Gatabe prision  Chaplaincy
Rev.Fr. Gabriel Gunasekaran Maskeliya St. Joseph’s Church St. Joseph’s Church, Maskeliya.. 052-2259527
Rev. Fr.H. N. Dushantha Perera OSB                            Rev. Fr. Wasana Mendis OSB  Rev.Fr.Ajantha Silva OSB Wahacotte St. Anthony’s Shrine St. Anthony’s Shrine, Wahacotte. 066-2289210 / 066-2289371
Rev.Fr.Nandana Manathunga Wattegama St. Anthony’s Church St. Anthony’s Church, Wattegama. 081-2475645
Rev. Fr. Roshan Almeida

Rev.Fr A. Nalinert

Digana St.Paul the Hermit Church St.Paul the Hermit, Digana.  081 – 2061412
Rev. Fr. Dosmin Raj Kawlahena St.Francis of Assisi Church  St.Francis of Assisi Church, Kawlahena. 051 – 3519210
Rev.Fr.Starret Bernard Melder  Nillambe St.Sebastian’s Church  St.Sebastian’s Church, Nilambe.  –
Rev.Fr.J.Roninson Bishop House Katugasthota 081-2222300
Rev.Fr. K.L. Leslie Perera -P.M.S peradeniya church – P.M.S Kandy Diocese and Kandy Diocese Media Centre 081- 2233964
Rev.Fr.Dominic Sandanam Rector Thalawakelle St.Patric Shool Thalawakelle
Rev. Fr. Locksley Peiris Hospital Chaplain

Clergy House Kandy

081- 2238725
-Rev.Fr.Lakmal

Rev.Fr.Christy Paul(Formation Staff)

–Ampitiya National Seminary 081- 2219874 (Rector)081- 2219625 (Director)
Rev. Fr. Lakmal Perera              Rev.Fr. Timothy Gnanapragasam -Kandy St. Joseph’s Minor Seminary 081-2222040
Rev.Fr. Camillus D. Jaansz -Kaduganawa Cathecatical, Educational and Bibilical Center 081- 2225128
Rev.Fr. Prasanna Warnakulasooriya Abroad (Mission)
Rev.Fr. Jude Angelo St.Anns Church Thalavila
Rev.Fr.Shehan Thulakshana Our Lady’s Upper Shool N-Eliya
Rev. Fr. Desmond Perera SETIK Katugasthota   Caritas Kandy Diocesan

Setik, Sri Lanka.

081- 4471613